PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) strekken van beschermende kleding, veiligheidsbrillen,  stofmaskers, persluchtmaskers en de daar bijbehorende lucht aanvoersystemen.

 

ATEX

ATEX staat voor de Franse benaming ATmosphères EXplosibles en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. Sinds 1 juli 2003 moeten organisaties in de EU waar explosiegevaar bestaat voldoen aan de nieuwe ATEX 153-richtlijn. Voor ondernemers is het soms lastig om de eigen situatie te toetsen aan de ATEX 153-richtlijn. Dan is het goed om te weten dat Techvice volledig op de hoogte is van de voorschriften en een degelijke en betrouwbare inventarisatie kan doen voor uw specifieke situatie.